Uten tittel

Forlaget Uten tittel svarer på spørsmål høst 2019, i forbindelse med at de var fokusaktør i NAP sin bokhandel på Kunstnernes Hus.

HVEM ER UTEN TITTEL?

Uten Tittel er et rent kunstbokforlag. Forlagets ambisjon er å utgi høykvalitetsbøker om kunst i samarbeid med kunstnere, museer og kreative mennesker som sammen kan løfte fagfeltet, og lage bøker og kataloger som blir stående lenge. Uten Tittel ble grunnlagt i 2016 som et samarbeidsprosjekt mellom Orkana Forlag og Teknisk Industri.

 

HVA MOTIVERTE DERE TIL Å STARTE EN PUBLISERINGSPRAKSIS OG HVA SER DERE ETTER I ET BOKPROSJEKT?

Det finnes få rene kunstbokforlag i Norge, og lysten til å bidra til en utvidelse av feltet var hovedmotivasjonen bak etableringen av Uten Tittel. Innenfor kunstbokfeltet utgir vi alt fra artist’s books til museumskataloger, der hovedkriteriet for enhver utgivelse er kvalitet.

 

HVORDAN VIL DERE BESKRIVE DERES ROLLE I PROSESSEN MED Å PUBLISERE EN BOK?

Vi foretrekker å inneha den tradisjonelle forlagsrollen – det vil si at vi både er prosjektleder, redaksjonelt ansvarlig for innhold, form og prosess, og ansvarlig for avtaler med og oppfølging av samarbeidspartnere som tekstforfattere, designer, bildebehandler, oversetter, korrekturleser og trykkeri.

 

HVEM ER MOTTAKEREN AV PUBLIKASJONEN(E) DERE UTGIR? HVORDAN DISTRIBUERES DE?

Vår idealleser er den kunstinteresserte, oppvakte allmennleseren. Bøkene våre distribueres hovedsakelig gjennom Sentraldistribusjon AS. Medlemskap i Den norske forleggerforeningen garanterer automatisk distribusjon til de 30–40 største fagbokhandlerne, men alle ca. 600 norske bokhandlere og nettbokhandlere selger bøkene våre. Vi har også en begrenset internasjonal distribusjon i Europa og USA.

 

HVORDAN SER FREMTIDEN UT?

Kunstbokmarkedet følger ikke de samme trendene som det øvrige bokmarkedet, og er i liten grad preget av digitalisering og ebokifisering. Så lenge publikum er interessert i kunst tror vi de også vil være interessert i kunstbøker.

 


 

Les om og kjøp utgivelser fra Uten Tittel her.

Et utvalg kan ses og kjøpes hos NAP på Kunstnernes Hus.