Torpedo Press

Elin Maria Olaussen og Karen Christine Tandberg svarer på spørsmål vår 2019, i forbindelse med at Torpedo Press var fokusaktør i NAP sin bokhandel på Kunstnernes Hus.

HVEM ER TORPEDO PRESS?

Torpedo er et uavhengig forlag, en bokhandel og et arkiv som avholder og produserer utstillinger og andre aktiviteter knyttet til publisering i kunstfeltet. Torpedo Press utgir publikasjoner innen kunst, arkitektur, poesi og teori. Siden 2006 har forlaget gitt ut et førtitalls titler som spenner fra fanziner og kunstnerbøker til monografier og teoretiske antologier. Torpedo er et selvstendig prosjekt og drives i dag av Elin Maria Olaussen, Julie Leding og Karen Christine Tandberg. Siden 2017 er Torpedo også med-driver av prosjektrommet PUB og distribusjonsplattformen NAP i samarbeid med Eller med a.

 

HVA MOTIVERTE DERE TIL Å STARTE EN PUBLISERINGSPRAKSIS OG HVA SER DERE ETTER I ET BOKPROSJEKT?

Torpedo ble til i kjølvannet av opprettelsen av Nasjonalmuseet for kunst, og dermed nedleggelsen av bokhandelen ved Museet for samtidskunst, i 2004. Ønsket om at Oslos kunstliv skulle romme et ikke-kommersielt sted for kunstbøker og utgivelser fra norske og internasjonale små og uavhengige publiseringsaktører, fikk oss til å etablere bokhandelen i 2005. Vi startet forlaget tett etter, motivert av å åpne opp for eksperimentering og profesjonalisering av utgivelser med samtidige kunstnere, kunstprosjekter og prosjekter om kunst. Vi ønsket å styrke denne formen for kunstnerpublisering gjennom å jobbe tett med kunstnere, skribenter og grafiske designere. Siden det var få andre samtidige norske aktører ønsket vi å knytte Torpedo Press opp mot den internasjonale publiseringsscenen. Hver publikasjon har sitt kretsløp og det er viktig for oss som forlag at bøkene vi jobber med innehar en grad av selv-refleksivitet og er bevisst sin egen kontekst. Vi ønsker at bøkene vi utgir skal holde et høyt nivå og inngå i en større diskurs på kunstfeltet.

 

HVORDAN VIL DERE BESKRIVE DERES ROLLE I PROSESSEN MED Å PUBLISERE EN BOK?

Publiseringsfeltet i dag er mangfoldig og drives både av designere, selvstendige kunstnere og skribenter som publiserer egne og andres arbeider. Torpedo fungerer som en igangsetter, rådgiver og samarbeidspartner til de ulike utgivelsene vi jobber med. Ethvert bokprosjekt er unikt og krever sine helt egne løsninger både med hensyn til produksjons- og distribusjonsprosessen. Vi bruker mye tid på samtaler om prosjektet i forkant og kobler passende skribenter og dyktige grafiske designere sammen. I noen tilfeller får vi en henvendelse om et prosjekt men oftest er det vi som initierer og inviterer til at prosjektet skal finne sted. Noen ganger er vi mer i bakgrunnen, andre ganger er vi mer tydelig involvert med en klar redaksjonell stemme. Vi verdsetter selve prosessen som publiseringen innebærer, det handler ikke bare om det ferdige produktet. Tiden i forkant og også tiden etter en publikasjon er utgitt er for oss like viktig og interessant. Torpedo Samtalene og valgene som tas underveis og etterpå kan være verdt å dvele nærmere ved. Relasjonene som boken er med på å skape, hvordan den når en leser, og resepsjonen er alle ledd i dette. Torpedo etterstreber å skape alternative strukturer der samarbeid er utgangspunktet, heller enn å reprodusere de strukturene et kommersielt forlag eller visningsrom jobber etter.

 

HVEM ER MOTTAKEREN AV PUBLIKASJONEN(E) DERE UTGIR? HVORDAN DISTRIBUERES DE?

Det varierer for hver bok, men stort sett er det rettet mot et profesjonelt kunstpublikum. En av våre siste titler Concrete Oslo har et bredere nedslagsfelt. Vi tenker ikke primært på salg når vi utgir, men det er viktig for oss at boken når sitt publikum selv om det ikke utgjør et stort antall mennesker. En stor og vanskelig del av arbeidet med å publisere en bok er arbeidet som starter i det boken er utgitt. Distribusjon av kunstbøker står ikke i forhold til produksjonen. Og selv om Torpedo har jobbet målrettet med distribusjon i mange år, er det fremdeles veldig få mottakerinstanser av denne formen for publikasjoner, særlig her hjemme. Mange års deltakelse på flere internasjonale kunstbokmesser har likevel knyttet oss til nettverk rundt om i verden.

 

HVORDAN SER FREMTIDEN UT?

Vi har mange spennende tanker for fremtiden, blant annet jobber vi med å digitalisere og arkivere et stort utvalg utgivelser vi har samlet på opp gjennom årene. Ønsket er å gi dette arkivet en større offentlighet. Dersom vi finner egnede lokaler for dette på sikt ser vi for oss at vi kan jobbe for å utvide dette til et nasjonalt arkiv/bibliotek over feltet. På et mer konkret plan er vi i ferd med å klargjøre to store publikasjoner for trykk: Postnordisk 1976–2016 av Jonas Ekeberg, om den nordiske kunstscenens vekst og fall. Og These are Situationist Times! An Inventory of Reproductions, Deformations, Modifications, Derivetions, and Transformations redigert av Ellef Prestsæter og Torpedo – et pågående utstillings-, digitaliserings- og publiseringsprosjekt som omhandler det legendariske magasinet The Situationist Times utgitt i 1962–67 av kunstneren Jacqueline de Jong.

 


 

Les om og kjøp utgivelser av Torpedo Press her.

Et utvalg kan ses og kjøpes hos NAP på Kunstnernes Hus.