Tekstbyrået

Halvor Haugen og Nina M. Schjønsby svarer på spørsmål høst 2019, i forbindelse med at Teksbyrået var fokusaktør i NAP sin bokhandel på Kunstnernes Hus.

HVEM ER TEKSTBYRÅET?

Tekstbyrået består av Halvor Haugen og Nina M. Schjønsby og er en ramme for redaksjonelle og peda­gogiske prosjekter, i tillegg til å være et uavhengig forlag.

 

HVA MOTIVERTE DERE TIL Å STARTE EN PUBLISERINGS­ PRAKSIS OG HVA SER DERE ETTER I ET BOKPROSJEKT?

Vi startet Tekstbyrået for å kunne publisere tekster som ikke hadde blitt gitt ut ellers. Tekstbyrået gir oss mulighet til å utvikle interes­sene våre på egne premisser og i vår egen takt.

 

HVORDAN VIL DERE BESKRIVE DERES ROLLE I PROSESSEN MED Å PUBLISERE EN BOK?

Vi arbeider med alle nivåer i prosessen med å få en bok ut i offentligheten, fra skriving, oversettelse og redigering til distribusjon.

Bokprosjektene våre krever mye research. For tiden arbeider vi blant annet med en antologi med historiske kunstkritiske tekster og
en bok om selvpublisering på 1800­tallet, med utgangs­punkt i Camilla Collett og Emilie Diriks blad «Forloren skildpadde».

Vi er opptatt av å publisere på forskjellige stadier i pro­sessen. Materiale fra de større bokprosjektene blir derfor også offentliggjort i andre formater underveis, for eksempel plakatmagasiner og mindre trykksaker.

 

HVEM ER MOTTAKEREN AV PUBLIKASJONEN(E) DERE UTGIR? HVORDAN DISTRIBUERES DE?

Vi henvender oss til et kunstinteressert publikum. Publikasjonene våre distribueres via utvalgte bokhandlere i inn-­ og utland og på relevante arrange­ menter og festivaler.

 

HVORDAN SER FREMTIDEN UT?

Vi tror de uavhengige forlagene vil få en stadig viktigere rolle i tiden fremover.

Vi er små og fleksible. Det gjør oss motstandsdyktige mot konjunkturendringene som får de store til å klamre seg enda hardere til ting verden har nok av fra før.

 


 

Les om og kjøp utgivelser av Tekstbyrået her.

Et utvalg kan ses og kjøpes hos NAP på Kunstnernes Hus.