OPEN CALL – Fokusaktør i bokhandelen på Kunstnernes Hus

 

ØNSKER DU Å VÆRE FOKUSAKTØR?

Send en mail til bokhandel@nordicartpress.net med info om forlag/aktør og utgivelser, samt tanker om distribusjon og formidling. Vi ser frem til å høre fra deg!

 


 

På Kunstnernes Hus selger NAP utgivelser fra nordiske kunstbokforlag og -aktører.  For å synliggjøre hver enkelt utgivelsespraksis er utvalgte aktører i fokus i avgrensede tidsperioder.

Å være fokusaktør innebærer at utgivelser får plass og fokus i bokhandelen. Etter endt fokusperiode tas et utvalg av utgivelsene i kommisjon. En fokusperiode kan vare f.eks. én måned. Målet med fokusperiodene er å skape en ekstra møteplass mellom utgiver og publikum, og løfte frem ulike utgivelsespraksiser.

Vi oppfordrer aktørene til å synliggjøre og formidle praksisen sin som de selv ønsker under perioden. Aktør kan selv velge å holde lanseringer, workshops, samtaler, opplesninger eller være personlig tilstede for salg og kontakt med publikum. Bokhyller står fritt til disposisjon, og trykt infomateriale om aktør kan distribueres.

Vi ønsker å sette fokus på relasjonene mellom distribusjon, salg og formidling. Et sentralt aspekt bak NAP på Kunstnernes Hus er å gi rom til at den enkelte utgiver kan utvikle sin praksis når det kommer til formidling og distribusjon, på både strukturelt og konseptuelt plan. Vi håper at NAP kan være med på å fasilitere et gjensidig fruktbart samarbeid mellom utgiver og Kunstnernes Hus. En målsetning er at utgiver føler tilhørighet til huset, og at huset kan oppleve synergieffekter mellom forlagenes praksis og husets program.