NAP er et nettverk for distribusjon og formidling av nordiske kunstbøker.
NAP ble initiert med et ønske om å skape bedre distribusjonsmuligheter for kunstbokfeltet.