OK BOOK

OK BOOK svarer på spørsmål vinter 2019, i forbindelse med at de var fokusaktør i NAP sin bokhandel på Kunstnernes Hus.

Hvem er OK BOOK?

OK BOOK (et. 2018) er Oslo Kunstforening (OK) sitt inhouse forlag som har mål om å publisere debattlitteratur relevant for midtsjiktet i det visuelle kunstfeltet samt utstillingsmonografier knyttet til OKs program.

 

HVA MOTIVERTE DERE TIL Å STARTE EN PUBLISERINGSPRAKSIS OG HVA SER DERE ETTER I ET BOKPROSJEKT?

OK BOOKS publiseringstiltak er todelt, og speiler OKs visjoner som institusjon. OK introduserer norske og utenlandske kunstnere i Oslo. I de fleste tilfeller dreier det seg om kunstnernes første separatutstilling i Oslo eller Norge. Vi jobber i tett dialog med kunstnerne og gir de muligheten til å realisere og presentere nye verk. I vår serie utstillingsmonografier vil hver publikasjon kommunisere én enkelt utstilling slik den har fremgått i rommet; alle dens verk og deres forhold til hverandre gjennom dokumentasjonsbilder, verkslister og essay. Designbyrået Research and Development har i denne anledning jobbet med en utforming ikke ulikt den hos barnebøker. Det overdimensjonerte formatet gir en taktil opplevelse av rommene slik de har fremgått – en fysisk opplevelse av utstillingen i dens egen tid. Et annet viktig satsingsområde for OK er arbeidet med å skape bedre vilkår for mangfold innen kunsten og å gjennom programvirksomheten løfte spørsmål om kunstens plass i samfunnet. Vi anser det også som viktig å øke samarbeidet med institusjoner i og utenfor landets grenser. OK arbeider aktivt for å bygge opp eierskapet til de små og mellomstore kunstinstitusjonene både fra publikums side, men også for kunstnerne. Vi jobber aktivt for å bedre kunstnernes økonomiske situasjon. Vårt ønske om å kunne tilby kunstrelatert debattlitteratur er bunnet i mangelen på initiativ til å utgi litteratur av dette slaget hos norske forlag i dag. OK BOOK ønsker å bidra til at den brede offentligheten samt kunstfaglige påvirkningsprosesser anerkjenner midtsjiktet i kunstfeltet som en bestanddel med særegne premisser og verdigrunnlag.

 

HVORDAN VIL DERE BESKRIVE DERES ROLLE I PROSESSEN MED Å PUBLISERE EN BOK?

OK BOOK har først og fremst en redaktørrolle. Vi ønsker å gi rom for tekstbidrag fra skribenter, historikere, kunstnere og andre profesjonelle som er relevante for den gitte publikasjon. Dette medfører i noen tilfeller at vi sier ifra oss rollen som redaktør, og stiller vår forlagsvirksomhet til disposisjon for utgivelser som sidelinjer OKs program. I slike tilfeller står vi for den grafiske utformingen i samarbeid med det Stockholmsbaserte designbyrået Research and Development og dialog med aktuelle partnere for finansiering og distribusjon.

 

HVEM ER MOTTAKEREN AV PUBLIKASJONEN(E) DERE UTGIR? HVORDAN DISTRIBUERES DE?

Vår hovedmotivasjon bak debatt-utgivelsene er å bidra med en nyansert og opplysende stemme – særlig ovenfor det offentlige sjikt – som vil kunne fungere som en kilde til henvisning ved arbeid med og innenfor det mangefasetterte kunstfeltet i Oslo og Norge. Ikke minst i forbindelse med kulturpolitiske debatter og beslutningsprosesser. Publikasjonene og deres lanseringer er relevant for alle med interesse i kulturlivets debattmiljø, både av lokal, nasjonal og nordisk grad. Ikke minst vil de være nyttige i utdanningssammenhenger og til bruk i politiske prosesser innenfor flere felt (kulturplaner, byutvikling, utdanning, integrering, frivillighet osv). Utstillingsmonografiene er tiltenkt et bredere kunstinteressert publikum. Det referes sjelden til rom og arkitekturs innvirkning på de besøkendes fysiske opplevelse av en utstilling – samt tiden dette besøket finner sted på. Vår forståelse av et arbeid endrer seg avhengig av hvor og når det blir vist. Ved å fokusere på dette perspektivet håper vi å kunne bidra til en sterkere profilering av hvert enkelt kunstnerskap i tillegg til en mer langsiktig innsikt rundt de aktuelle utstillingene – for besøkende under utstillingsperioden og interessenter i tiden som kommer etter at utstillingen er montert ned.

 

HVORDAN SER FREMTIDEN UT?

Kunstpublikasjoner knyttet til et «smalere» utstillingsprogram og ikke-kommersielle institusjoner har åpenbart en større utfordring enn mange i dialog med mulige finansieringskilder. Vi har allikevel mål om at OK BOOK skal bygges opp til å bli én av Oslo Kunstforenings grunnpilarer, ved siden av utstillingsvirksomheten og det nettverksorienterte arbeidet. En mer bærekraftig finansieringsmodell med minimal økonomisk risiko samt et gunstig nasjonalt distribusjonssystem for mellomstore institusjoner og utgivere er ønskelig på lang sikt.

 


 

Les om og kjøp OK BOOK sine utgivelser her.
Et utvalg kan ses og kjøpes hos NAP på Kunstnernes Hus.