Kunstbokmessen Bastard

Vilde Andrea Brun svarer på spørsmål vår 2019, i forbindelse med at kunstbokmessen Bastard var fokusaktør i NAP sin bokhandel på Kunstnernes Hus.

HVEM ER BASTARD?

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 3. gang i 2019.

 

GIR DET MENING Å SNAKKE OM ET NORSK KUNSTBOKFELT? HVORDAN SER FELTET UT FRA DERES UTKIKKSPUNKT?

Det norske kunstbokfeltet består av en rik sammensetning av større og mindre aktører og forlag. Alt fra håndgjorte kunstnerbøker som eksperimenterer med form og innhold, til påkostede kunstpublikasjoner i store opplag med et profesjonelt redigert innhold og design. Selvpublisering er svært utbredt blant norske kunstnere, og Bastard anslår at det produseres flere hundre nye titler hvert år. Samtidig er kunstboken et tverrestetisk format som grenser opp mot en rekke uttrykksformer; teater og performance (manuskripter), design, litteratur og lydkunst, for å nevne noen. Feltet kjennetegnes av varierende profesjonalitet knyttet til formidling, promotering og distribusjon. Men nettopp dette fraværet av infrastruktur og sterke hierarkier gjør kunstbøkenes verden til en vital og innholdsmettet underskog av kunstnerisk ytring og meningsdannelse. Kunstnerbøker og kunstbøker er en viktig del av ytringsmangfoldet enten du ser det i et nasjonalt eller internasjonalt perspektiv.

 

HVILKEN ROLLE VIL DERE AT BASTARD SKAL HA I DETTE FELTET?

Bastard er et samlingspunkt og et utstillingsvindu for feltet. Messene er på den ene siden en møteplass for de ulike aktørene i feltet, og fungerer som et bransjetreff der det gis rom til faglige samtaler og presentasjoner. På den andre siden kobler den publikasjonene med publikum som en formidlingskanal og distributør.

 

HVA ER TANKEN BAK UTVALGET DERE HAR GJORT FOR NAP?

Utvalget av bøker til NAP på Kunstnernes Hus søker å speile Bastard som et organisk og pulserende konglomerat; en uren og kaotisk skapning som rommer et stort spenn av ytringsformater.

 

HVORDAN ER 2019 FOR BASTARD, OG HVORDAN SER FREMTIDEN UT?

Bastard arrangeres for 3. gang i 2019. Messen vokser langsomt i antallet involverte kunstnere, forlag og fagpersoner. Nytt av i år er at vi i større grad legger vekt på det sosiale og skapende aspektet i arrangementet gjennom å arrangere et heldags verksted for deltakerne. Bokproduksjon, samtaler og måltider er en sentral del av årets messe. For første gang setter vi også opp en egen liten scene inne i messeteltet der det blir korte presentasjoner av publikasjoner og forlag i tillegg til fagprogrammet som foregår på Norsk Litteraturfestival sin scene Elephant Kunsthall og på Oppland kunstsenter. I Bastard sin fremtidsvisjon skal det opprettes en permanent bokhandel på Oppland kunstsenter som presenterer et stort spekter av kunstbøker både i butikk og på nett. Bokhandelen og messen skal utfylle hverandre i arbeidet med å synliggjøre, formidle og selge kunstbøker.

 


 

Les om kunstbokmessen Bastard her.

Et utvalg av utgivelser valgt ut av kunstbokmessen Bastard kan ses og kjøpes hos NAP på Kunstnernes Hus.