Hordaland kunstsenter

Hordaland kunstsenter svarer på spørsmål vinter 2019, i forbindelse med at de var fokusaktør i NAP sin bokhandel på Kunstnernes Hus.

HVEM ER HORDALAND KUNSTSENTER?

Hordaland kunstsenter holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstnerdrevne kunstsenteret i Norge. Utstillingsprogrammet utgjør den viktigste delen av vårt arbeid, hvor nye prosjekter fra nasjonale og internasjonale kunstnere spiller en spesielt viktig rolle. Målet vårt er å jobbe for at samtidskunsten i og fra Norge blir synligere, samt å legge til rette for kunstfaglig utveksling i ulike geografiske og politiske sammenhenger. De siste årene har også bokutgivelser, forelesninger, debatter og samarbeid med andre aktører utenfor institusjonen, blitt en viktig del av vårt program. Vi ønsker å utvikle nye måter å jobbe med dette på etter som feltet endrer seg. Hordaland kunstsenters bokhandel er Bergens første fagbokhandel med et bredt utvalg tidsskrifter og fagbøker knyttet til samtidskunstfeltet.

 

HVA MOTIVERTE DERE TIL Å STARTE EN PUBLISERINGSPRAKSIS OG HVA SER DERE ETTER I ET BOKPROSJEKT?

Da Hordaland kunstsenter startet sin publiseringspraksis rundt 2012, var dette for å rette søkelyset på det vi mente var viktige kunstnerskap i regionen. Gjennom blant annet Dublett-serien har vi vært med på å skape gode tekster om nålevende kunstnere, og forhåpentligvis vært med på å øke deres synlighet.

 

HVORDAN VIL DERE BESKRIVE DERES ROLLE I PROSESSEN MED Å PUBLISERE EN BOK?

Det jobbes svært forskjellig fra prosjekt til prosjekt, så dette er vanskelig å svare konkret på.

 

HVEM ER MOTTAKEREN AV PUBLIKASJONENE DERE UTGIR? HVORDAN DISTRIBUERES DE?

Våre publikasjoner er for allmennheten, men høy faglig integritet. De vanligste gruppene er nok kunstnere, kunsthistorikere og kuratorer. Bøkene distribueres gjennom vår egen bokhandel, på bokmesser og oppsøkende virksomhet der det er relevant.

 

HVORDAN SER FREMTIDEN UT?

Vi jobber for tiden med en nettbutikk for å gjøre det enda enklere å kjøpe utgivelsene våre.

 


 

Les om og kjøp Hordaland kunstsenter sine utgivelser, i tillegg til et utvalg av andre kunstnerbøker og publikasjoner, her.
Les om Hordaland kunstsenter her.

Et utvalg av Hordaland kunstsenter sine utgivelser kan ses og kjøpes hos NAP på Kunstnernes Hus.