Bergen Art Book Fair

Ann-Kristin Stølan svarer på spørsmål sommer 2019, i forbindelse med at Bergen Art Book Fair var fokusaktør i NAP sin bokhandel på Kunstnernes Hus.

HVEM ER BERGEN ART BOOK FAIR?

Bergen Art Book Fair (BABF) er en kunstbokmesse med mål om å knytte tverrfaglige bånd mellom utøvere fra kunst, design og litteratur i en felles interesse for trykket materiale; med hovedfokus på kunstnerbøker og ziner. Arrangeres for 6. gang i 2019, 14.–17. november, på Bergen Kunsthall og Litteraturhuset. Vi fasiliterer en plattform for selvpublisering utenom de tradisjonelle bokhandlerne. BABF er et av de større nordiske arrangementene for å formidle kunstnerbøker, og vi har arbeidet for å løfte feltet fanzine- og kunstnerbokkulturen lokalt og nasjonalt siden oppstart i 2013. BABF er kunstnerdrevet og arrangeres av visningsrommet og kunstproduksjonsverkstedet Pamflett.

 

GIR DET MENING Å SNAKKE OM ET NORSK KUNSTBOKFELT? HVORDAN SER FELTET UT FRA DERES UTKIKKSPUNKT?

Vi ser en økning i interessen for kunstnerbøker i Norge for hvert år, både blant kunstnere, institusjoner og publikum. For oss ser det ut som de fleste som arbeider med kunstnerbøker i Norge gjør det som en utvidet del av sitt kunstnerskap. Noen bruker kunstnerboka til å dokumentere verk, noen verk er laget for å vises frem i en trykket bok, mens andre bruker hele boken som et selvstendig kunstverk. Det norske kunstbokfeltet er stadig ekspanderende, og vi ser ikke for oss at det vil avta i nær fremtid, spesielt ikke når man ser på den økende interessen for kunstnerboka internasjonalt.

 

HVILKEN ROLLE VIL DERE AT BERGEN ART BOOK FAIR SKAL HA I DETTE FELTET?

Selv om kunstnerbøker er en kunstform som har eksistert lenge, så har kunstbokmessene, med NY Art Book Fair i spissen, vært med på å skape en ny og nødvendig arena, der kunstnerne kan styre sitt eget salg, men også møte distributører og bokhandlere. På noen av messene kan man forvente salg, på andre messer mindre. I New York, Printed Matters hovedsete, har publikum mer kunnskap og kjøpevilje enn mange andre steder, kanskje nettopp på grunn av Printed Matters arbeid og tilstedeværelse i byen siden 70-tallet. Messene får også et ansvar i å formidle til publikum, der hvor kunstnerbøker kanskje ikke er like godt kjent som kunstobjekter. For mange er nok kunstnerbøker fortsatt et mindre kjent fenomen, og vi ser på dette formidlingsansvaret som en av våre viktigste oppgaver fremover. Bergen Art Book Fair

 

HVA ER TANKEN BAK UTVALGET DERE HAR GJORT FOR NAP?

Bøkene vi har valgt ut er hentet fra tidligere og nåværende samarbeidspartnere, enten det er kunstnere, forlag eller andre initiativ. I et lite miljø som det kunstbokfeltet er, ser vi det som ekstra viktig å støtte hverandre.

 

HVORDAN ER 2019 FOR BERGEN ART BOOK FAIR, OG HVORDAN SER FREMTIDEN UT?

I 2019 har vi inngått et samarbeid med Tekstallianse og vil med dette utvide deltakerlisten og foredragsprogrammet med flere tekstbaserte arbeid, og involvere flere skribenter, forfattere, skrivekunstnere og poeter enn vi har kunne gjort tidligere. Vi vil fortsette å være for å skape et attraktivt arrangement for både internasjonale og nasjonale deltagere, legge opp til muligheter for å knytte nye kontakter og presentere et høyt nivå på det faglige programmet, i tillegg til selve messen.

 


 

Besøk Bergen Art Book Fair her.

Et utvalg av publikasjoner valgt ut av Bergen Art Book Fair kan ses og kjøpes på NAP på Kunstnernes Hus.