Another Space

Intervju med Marte Danielsen Jølbo og Nicola Louise Markhus høst 2019, i forbindelse med at Another Space var fokusaktør i NAP sin bokhandel på Kunstnernes Hus.

HVEM ER ANOTHER SPACE?

Another Space er et kuratorisk samarbeid mellom kurator Marte Danielsen Jølbo og arkitekt Nicola Louise Markhus, som også har utviklet seg til å bli et forlag. Another Space ble startet som et prosjektrom og kontorfellesskap i København i 2012, med et særlig fokus på utstillinger i feltet mellom kunst og arkitektur. Siden da har Another Space kuratert utstillinger flere steder i Norge, Europa og USA, og har gitt ut fem bøker.

HVA MOTIVERTE DERE TIL Å STARTE EN PUBLISERINGSPRAKSIS OG HVA SER DERE ETTER I ET BOKPROSJEKT?

De to første publikasjonene springer ut av utstillinger, og ble laget fordi vi ville fordype oss i de aktuelle tematikkene. Bøkene er ikke utstillingskataloger som handler om å formidle det vi viste i prosjektrommet, men et rom for undersøkelser rundt temaene sett i kryssfeltet mellom kunst og arkitektur. Gjennom dette arbeidet ble vi mer oppmerksomme på boken som form og sted.

Fra 2015, da vi bodde i forskjellige byer, ble utstillingsvirksomheten mer sporadisk og nomadisk, og vi så at bokprosjekter var en god måte for oss å arbeide videre sammen, enda mer løsrevet fra geografiske steder og utstillingsrom. Et bokprosjekt er ressurskrevende, som alle som jobber i liten skala og i et smalt marked vet. Derfor har vi etter de to første utgivelsene bare jobbet med kunstnere vi allerede samarbeider med, og når vi har hatt kapasitet. Dette er bokprosjekter som gjerne gir noe tilbake til oss i form av læring, og som vekker gleden i å skape et vakkert og interessant objekt som også oppleves relevant for fagfeltet.

HVORDAN VIL DERE BESKRIVE DERES ROLLE I PROSESSEN MED Å PUBLISERE EN BOK?

Vår rolle har vært forskjellig i alle publikasjonene vi har jobbet med. De første bøkene initierte vi selv og skrev mesteparten av tekstene, mens de siste bøkene er samarbeidsprosjekter med kunstnere. I dem har vi produsert mindre innhold selv, men hatt roller som redaktører, skribenter og/eller rådgivere. Den siste boken, Annotert, som er laget med Stein Rønning, ble et veldig nært samarbeid der teksten i utgangspunktet var hans, men vi jobbet så grundig med den at han føler at vi alle tre har forfattet den. Vi har også jobbet tett med de grafiske designerne i Eller med a i tre av de fem bøkene som er utgitt, og diskusjonene med dem er en viktig del av arbeidet for at prosjektet skal finne sin fysiske form.

 


 

Les om og kjøp utgivelser av Another Space her.

Et utvalg kan ses og kjøpes hos NAP på Kunstnernes Hus.